DIENSTEN

Leerrecht voorziet schoolbesturen, organisaties, gemeenten en (vrijwillige)  initiatieven van juridisch-bestuurskundige adviezen en ondersteuning. Leerrecht richt zich met name op het onderwijsdomein. De afgelopen jaren hebben wij verschillende gemeenten, besturen, schoolleiders, medezeggenschapsraden, oudergroepen van advies mogen voorzien.

MASTERCLASSES & SCHOLING

Leerrecht geeft regelmatig trainingen en masterclasses over onderwijs. Naast een aantal gemeenten heeft Leerrecht onder andere scholingsactiviteiten verricht voor (projecten van) gemeenten, organisaties voor ouders met schoolgaande kinderen en commerciele partijen.


OVER LEERRECHT

Leerrecht is in 2013 opgericht door Kaja Sariwating. Hij heeft een breed netwerk waarin het onderwijs en de publieke sector goed zijn vertegenwoordigd. Een selectie van de partijen en organisaties met wie hij de afgelopen jaren met veel plezier heeft samengewerkt.


BCO Onderwijsadvies | Buah Hati | Duurzaam Door | Haagse Hogeschool | Hogeschool Utrecht | Inspectie van het Onderwijs | Onderwijsgeschillen | Onderwijs Consumenten Organisatie | Ouders & Coo | Ouders & Onderwijs | Ouders van Waarde | Kennisnet | Landelijk Studenten Rechtsbureau | Ministerie van OCW | Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs | Stichting Landelijke Ouderraad | Studenten van Morgen | Versterking Medezeggenschap

CONTACT

Iets bespreken? Laat je gegevens achter, dan maken we een afspraak. Of bel via 085-8771920.